طلوع می کند آن آفتاب پنهانی

طلوع می کند آن آفتاب پنهانی

ز سمت مشرق جغرافیای عرفانیدوباره پلک دلم می پرد،نشانه چیست؟

شنیده ام که می آید کسی به مهمانیکسی که سبزتر از هزار بهار

کسی،شگفت کسی آن چنان که میدانیکسی که نقطه آغاز هرچه پرواز است

تویی که در سفر عشق،خط پایانیتویی بهانه آن ابرها که می گریند

بیا که صاف شود این هوای بارانیتو از حوالی اقلیم هر کجا آباد

بیا که می رود این شهر،رو به ویرانیکنار نام تو لنگر گرفت کشتی عشق

بیا که یاد تو آرامشی است طوفانی

 

قیصر امین پور

/ 0 نظر / 18 بازدید