به مناسبت پانزدهم اسفند روز درخت کاری

امروز پانزدهم اسفند روز درخت کاریست.درخت چه نعمت بی مانندیست.درخت از آن دسته نعمت های بزرگی است که فقط وقتی قدرش را میدانیم که نباشد.

چه داستان زیبایی بود داستان کودک و درخت سیب پسری که تا بدنیا آمد برایش درختی کاشتند در کودکی با آن تاب بازی کرد در نوجوانی سیبش را خورد در جوانی سیب هایش رو فروخت و با پولش ازدواج کرد و در میانسالی با قطعش برای خود خانه ساخت و از همه جالب تر در پیری که همه تنهایش گذاشتند روی تنه درخت نشست و استراحت کرد!

انسان زندگیش را مدیون هواست هوایی که فقط کافیست چند ثانیه نباشد تا از بین برود و کافی است آلوده باشد تا سرطان و بیماری های دیگر از بینش ببرند اما هوا محصول سخاوت درخت است.

سخاوت های درخت بیشمارست در برابر این نعمت فقط میتوان گفت:((فتبارک الله احسن الخالقین))

+یکی از بزرگ ترین لذت های دنیا نشستن زیر سایه درخت و خوردن میوه ایه که تازه ازش چیدی مخصوصا اگه یه چشمه هم کنارش باشه

+سلامتی دوست هایی که مثل درختن و میشه بهشون تکیه کرد و بی وفایی در مرامشون راه نداره

/ 1 نظر / 21 بازدید
نازنین

به دست خود درختی می نشانم / به پایش جوی آبی می کشانم کمی تخم چمن بر روی خاکش / برای یادگاری می فشانم درختم کم کم آرد برگ و باری / بسازد بر سر خود شاخساری چمن روید در آنجا سبز و خرم / شود زیر درختم سبزه زاری به تابستان که گرما رو نماید / درختم چتر خود را می گشاید خنک می سازد آنجا را ز سایه / دل هر رهگذر را می رباید به پایش خسته ای بیحال و بی تاب/میان روزگرمی میرودخواب شود بیدار و گوید : ای که اینجا / درختی کاشتی روح تو شاداب [گل][گل] سلام پست جالی گذاشته اید واین شعر هم یاد آورکودکیم شد که باید حفظ می کردیم[نیشخند]