زندگی صحنه یکتای هنرمندی ماست

                 زندگی صحنه یکتای هنرمندی ماست 


               هر کسی نغمه خود خواند و از صحنه رود 


                        صحنه پیوسته به جاست


                 خرم آن نغمه که مردم بسپارند به یاد

/ 5 نظر / 18 بازدید
نازنین

گر یقین داری که روزی پروانه میشوی... بگذار روزگار هرچه میخواهد پیله کند!!!![خوشمزه]ممنون از حضورتان [گل][گل][گل]

نازنین

خدايا هرگزنگويمت; كه بيا دست ما بگير , عمريست گرفته ای مبادا رها كنی. سلام ممنون از حضور گرمتان[گل][گل][گل]

دختر طوفانی

سلام...ب خدا من اصلا شما رو ب جا نیاوردم...حس میکنم بار اولمه که دارم مییام! اگه قصوری کردیم شرمنده[خجالت]

نازنین

هر که زین برکه دو کف آبی خورد جای پایی بگذاشت، نامی برد[گل][گل][گل]

ایرانی سلام

ثـانیـه ثـانیـه بیـشتــر مــی آیـد و اینـجـا کسـی هست کـه بــه انـدازه ی تـمــام شکـوفه هـای بهــاری بـرایـت آرزوهــای خــوب دارد سرفراز باشید [گل]