گروه بندی و برنامه مسابقات یورو 2012

گروه *A*

جمعه 8 ژوئن (19 خرداد 1391):

شهر ورشو، لهستان – یونان ، ساعت ۲۰:۳۰

شهر بریسلاو، روسیه – جمهوری چک، ساعت ۲۳:۱۵

سه‌شنبه: 12 ژوئن (23 خرداد 1391):

شهر بریسلاو، یونان – جمهوری چک، ساعت ۲۰:۳۰

شهر ورشو، لهستان – روسیه، ساعت ۲۳:۱۵

شنبه 16 ژوئن (27 خرداد 1391):‌

شهر بریسلاو، جمهوری چک - لهستان، ساعت : ۲۳:۱۵

شهر ورشو، یونان – روسیه، ساعت ۲۳:۱۵

******************************************

گروه *B*

شنبه 9 ژوئن (20 خرداد 1391):

شهر خارکیف، دانمارک – هلند، ساعت ۲۰:۳۰

شهر لویف، آلمان – پرتغال، ساعت ۲۳:۱۵

چهارشنبه: 13 ژوئن (24 خرداد 1391):

شهر لویف، پرتغال – دانمارک، ساعت ۲۰:۳۰

شهر خارکیف، آلمان – هلند، ساعت ۲۳:۱۵

یکشنبه 17 ژوئن (28 خرداد 1391):‌

شهر خارکیف، پرتغال - هلند، ساعت : ۲۳:۱۵

شهر لویف، دانمارک – آلمان، ساعت ۲۳:۱۵

******************************************

گروه *C*

یکشنبه 10 ژوئن (21خرداد 1391):

شهر گدانسک، اسپانیا – ایتالیا، ساعت ۲۰:۳۰

شهر پوزنان، ایرلند– کرواسی، ساعت ۲۳:۱۵

پنجشنبه 14 ژوئن (25 خرداد 1391):

شهر پوزنان، ایتالیا – کرواسی، ساعت ۲۰:۳۰

شهر گدانسک، اسپانیا – ایرلند، ساعت ۲۳:۱۵

دوشنبه 18 ژوئن (29خرداد 1391):‌

شهر گدانسک، کرواسی - اسپانیا، ساعت ۲۳:۱۵

شهر پوزنان، ایتالیا – ایرلند، ساعت ۲۳:۱۵

******************************************

گروه *D*

دوشنبه 11 ژوئن (22 خرداد 1391):

شهر دونتسک، فرانسه – انگلیس، ساعت ۲۰:۳۰

شهر کیف، اوکراین – سوئد، ساعت ۲۳:۱۵

جمعه 15 ژوئن (26 خرداد 1391):

شهر کیف، سوئد – انگلیس، ساعت ۲۰:۳۰

شهر دونتسک، اوکراین – فرانسه، ساعت ۲۳:۱۵

سه شنبه 19 ژوئن (30 خرداد 1391):‌

شهر دونتسک، انگلیس - اوکراین، ساعت : ۲۳:۱۵

شهر کیف، سوئد – فرانسه، ساعت ۲۳:۱۵ 

******************************************
مرحله یک چهارم نهایی

پنج شنبه 21 ژوئن (1 تیر 1391):‌

شهر ورشو، تیم اول گروه A – تیم دوم گروه B، ساعت ۲۳:۱۵

جمعه 22 ژوئن (2 تیر 1391):‌

شهر گدانسک، تیم اول گروه B – تیم دوم گروه A، ساعت ۲۳:۱۵

شنبه 23 ژوئن (3 تیر 1391):‌

شهر دونتسک، تیم اول گروه C – تیم دوم گروه D، ساعت ۲۳:۱۵

یکشنبه 24 ژوئن (4 تیر 1391):‌

شهر کیف، تیم اول گروه D – تیم دوم گروه C، ساعت ۲۳:۱۵

********************************************
مرحله نیمه نهایی

چهارشنبه 27 ژوئن (7 تیر 1391):‌

شهر دونتسک، برندگان دیدارهای 1 و 3 یک چهارم نهایی ساعت ۲۳:۱۵


پنجشنبه 28 ژوئن (8 تیر 1391):‌

شهر ورشو، برندگان دیدارهای 2 و 4 یک چهارم نهایی

ساعت ۲۳:۱۵

********************************************
فینال
یکشنبه 1 جولای (11 تیر 1391):‌

برنده دیدار 1 نیمه نهایی-برنده دیدار 2 نیمه نهایی

شهر ورشو ، ساعت ۲۳:۱۵

/ 0 نظر / 16 بازدید