کاروان...

کاروانش می رود دامن کشان

درد پنهان می شود آخر عیان 

می برد دل از دل بیت الحرام

حج شود عمره ز جور کافران

بغض مادر در میان کوچه ها

طاقتم ده مهدی صاحب زمان

ای نوای عاشقی مولا حسین

چون روی بر شهر شوم کوفیان

مسلمت بی یار و یاور می شود

ارمغان نامه های کوفیان

در دلم بازار داغ عقده هاست

سوی عاشورا روی سرو روان

می رود دار و ندار خیمه ها

بعد عباس تو ای فخر زمان

چوب خیزر باشد و بزم شراب

زینب و آوارگی کودکان

 

پ.ن:خوش به حالمون که بازم داریم به محرم نزدیک می شیم شرمنده شاید قلم من بیش از این توان نداشت

/ 0 نظر / 26 بازدید